Yhteenkuuluvuutta yhdessä tehden

Nummen yhtenäiskoulussa tartuttiin syyslukukaudella lasten ja nuorten kouluhyvinvointiin liittyviin kysymyksiin työpajassa, jossa oli eri sidosryhmien toimijoita opetuksesta ja perhekeskuksesta. Mukana oli myös vanhempia ja kaupungin monikulttuurisuuspalveluiden erityisasiantuntija Erika Jokinen.


Opettaja Ciğdem Haksöz Alacam on haastatellut lapsia heidän kokemistaan koulunkäynnin ilonaiheista ja ikävistä asioista. Projektityöntekijä Sanam Nowzadeh on puolestaan haastatellut vanhempia kodin ja koulun yhteistyöhön sekä oman lapsen hyvinvointiin liittyvistä tarpeista. Lapset ovat kertoneet haastatteluissa, että mukavinta arjessa on iltapäiväkerho, jossa saa olla rennosti ja leikkiä kivoilla tavaroilla. Hankalinta monikulttuurisista lapsista on kouluruoka, joka on erilaista verrattuna äitien tekemään ruokaan. Myös vanhemmat ovat nostaneet ruoan tärkeyden esiin. Lisäksi he ovat puhuneet lasten kiusatuksi tulemisen kokemuksista ja pakolaiskokemusten aiheuttamista psykososiaalisen tuen tarpeista.


Projektityöntekijä Sanam Nowzadeh aloittaa koulussa vanhempainkahvilan kokeilemisen yhdessä vanhempien kanssa. Vanhempainkahvila tarjoaa mahdollisuuden keskustella koulunkäyntiin ja vanhemmuuteen liittyvistä erilaisista asioista. Lisäksi kahvilassa voidaan järjestää toimintaa, joka tuo esiin lasten ja vanhempien vahvuuksia ja ilon aiheita.


Haastatteluissa esiin nousseita asioita on käsitelty opettajien kokoontumisessa. Joulukuussa toiminnan kehittämistä jatketaan nuorisotyöntekijöiden ja oppilaiden kanssa. Koulussa järjestetään ideakahvila, jossa lapset ja nuoret voivat tuoda esiin omia ideoitaan ja toivomuksiaan jokapäiväisen arjen parantamiseksi. Klovnityöpajassa harjoitellaan kohtaamista ja tunteiden käsittelyä. Myös poikien ja isien yhteisen toiminnan kehittely aloitetaan.


Kuvassa Nummen yhtenäiskoulun apulaisrehtori Antti Palomaa ja projektityöntekijä Sanam Nowzadeh.