Kouluihin uusia oppimisen tuen toimintamalleja Oikeus Oppia -hankkeen myötä


Kanta-Hämeessä alkuvuonna 2021 käynnistyneessä Oikeus Oppia -ohjelmassa etsitään uusia oppimisen tuen työkaluja esi- ja perusopetukseen. Sidosryhmien välinen kehitystyö on saavuttanut ensimmäisen määränpäänsä ja tuoreita oppimisen tuen malleja pilotoidaan kouluissa heti kesän jälkeen.


– Yhteiskunnan monimuotoistuminen luo aivan uudenlaisia tarpeita oppimista ja hyvinvointia vahvistavan toimintakulttuurin kehittämiselle kouluissa, kertoo hankekokonaisuudesta vastaava Hämeenlinnan kasvatus- ja opetuspäällikkö Minna Lumme.

Kehitystyötä tehtiin palvelumuotoilua soveltavin keinoin yhteistyössä opettajien, rehtoreiden, lasten, vanhempien sekä kuntien johtajien kanssa. Kevään aikana tiimit ovat tunnistaneet keskeisimmät kehittämisteemat, joiden pohjalta ryhdytään kokeilemaan kehitettäviä toimintatapoja useissa eri pilottikouluissa. Ratkaisuja pyritään löytämään pitkittyneisiin poissaoloihin, pienryhmien ja yleisopetuksen tehokkaampaan yhteistyöhön, entistä turvallisempiin koulupäiviin, maahanmuuttajataustaisten lasten yleisopetukseen sekä koko kouluyhteisön välisen yhteistyön vahvistamiseen.

Kehittämistiimien osallistujien mukaan tarve hankkeelle ja yhteistyölle on ollut valtava. Huolimatta pandemiavuodesta, kaikki osapuolet ovat osallistuneet seudulliseen kehittämistyöhön aktiivisesti.

Hankeessa etsitään ratkaisuja osaamiseroihin sekä alueellisiin haasteisiin

Yhtenä ohjelman tutkimuksellisena pohjana on käytetty hankkeelle tilattua Helsingin yliopiston apulaisprofessori Venla Berneliuksen tekemää selvitystä. Selvityksen keskeisin havainto oli yhteiskunnallisesti sosiaalisen ja alueellisen eriytymisen haasteet.

– Laadukkaasta koulutusjärjestelmästä huolimatta osaamiserot kasvavat oppilaiden ja koulujen välillä. Erot näkyvät myös varhaiskasvatuksessa ja lasten kouluvalmiuksissa heidän siirtyessään kouluihin, toteaa Helsingin yliopiston apulaisprofessori Venla Bernelius.

Ilman aktiivisia toimenpiteitä kuilu uhkaa entisestään syventyä. Kanta-Hämeen seutu muodostuu eri kokoisista kunnista, joilla on vaihtelevat edellytykset oppimisen tuen eri muotojen toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Kasvatus- ja opetuspäällikkö Minna Lumpeen mukaan Oikeus Oppia -hankkeen taustalla on tarve vahvistaa seudullista kehittämistä.

– Pyrimme vahvistamaan seudullista näkemystä oppimisen tuen järjestämisen tavoista. Olemme aloittaneet uudenlaisen toimintakulttuurin rakentamisen hankekunnissa sekä -kaupungeissa; Hämeenlinnassa, Forssassa, Janakkalassa, Hattulassa, Hausjärvellä, Lopella sekä Riihimäellä, Minna Lumme lisää.


------------------------------------

Oikeus oppia -kehittämisohjelma on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmaa 2020-2022. Oikeus oppia -hanke Kanta-Hämeessä sisältää kolme eri kehittämisosakokonaisuutta: joustavan oppimisen tuki, vaativan oppimisen tuki- sekä visio ja strategia -kokonaisuudet. Visio ja strategia -ryhmässä kuntien sivistystoimen johtajat ja rehtorit kokoontuvat rakentamaan yhteistä ymmärrystä, suuntaamaan katsettaan tulevaisuuteen sekä luomaan rakenteet koulujen kehittämismatkalle.

Lisätietoja

Kasvatus- ja opetuspäällikkö Minna Lumme, Hämeenlinnan Sivistyksen ja hyvinvoinnin hallinto. minna.lumme@hämeenlinna.fi p. +358 40 511 5843

Apulaisprofessori Venla Bernelius, Helsingin yliopisto. venla.bernelius@helsinki.fi p. +358 41 530 7369 Oikeus oppia -hankkeen verkkosivut: https://www.hyvinvoivakouluhameenlinna.com/

Oikeus oppia -hankkeen Facebook: https://www.facebook.com/oppimisenilo