Kiusaamisen vastainen työ koulussa

Kiusaaminen on vakava lasten ja nuorten kouluhyvinvointiin liittyvä kielteinen ilmiö. Jotta koulussa kukaan ei tule kiusatuksi, koko kouluyhteisön toiminnan tulee perustua kiusaamista ennaltaehkäisevään toimintatapaan. Kiusaamiseen tulee aina puuttua. Opetushallitus on laatinut kouluille ohjeen (2020) kiusaamisen vastaisen työn tueksi.

Seuraavat kahdeksan asiaa rakentavat perustuksen kiusaamisen vastaiselle työlle:

1. Jatkuva hyvinvoinnin toimintakulttuurin vaaliminen

2. Kiusaamisen vastaisiin asenteisiin vaikuttaminen

3. Kiusaamisen tunnistaminen

4. Kiusaamiseen puuttuminen

5. Hyväksyttävän käyttäytymisen opettaminen

6. Kiusaamisen kohteeksi joutuneen tukeminen

7. Kiusaajan tai aggressiivisen lapsen ja nuoren henkilökohtainen ohjaaminen

8. Mielekkään toiminnan tarjoaminen lapsille ja nuorille

Jokainen osa-alue voi sisältää erilaisia toimintatapoja. Hämeenlinnassa kehitetään systemaattista työtapaa yhteistyössä koulujen, lasten ja nuorten, vanhempien ja oppilashuollon kanssa. Työskentelyyn osallistuu myös Uppsalatalon perhekeskus ja Ankkuri-poliisi.

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kiusaamisen-vastainen-tyo