Oikeusoppia-valkoinen.png

Oikeus oppia -hanke Kanta-Hämeessä

Oikeus Oppia -hankkeessa paneudutaan oppimisen tuen kehittämiseen ja aloitetaan seudullisen kehittämisverkoston sekä osallistavan toimintakulttuurin rakentaminen. Erityisenä tavoitteena on kehittää innovatiivisia ja moniammatillisia toimintatapoja tasa-arvoisen oppimisen turvaamiseksi, eriarvoistumisen pysäyttämiseksi sekä ennaltaehkäisevien palveluiden edistämiseksi.

Projektin tarkoituksena on synnyttää innovatiivisten kokeiluiden kokonaisuus yhdessä pilottikoulujen ja muiden kehittäjäyhteisöjen kanssa. Oikeus oppia -hankkeen kehitystyössä painotetaan lapsilähtöisyyttä ja hyödynnetään palvelumuotoilun keinoja.

Kanta-Hämeen Oikeus Oppia -hankkeessa on vuonna 2021 mukana seitsemän kaupunkia ja kuntaa: Hämeenlinna, Forssa, Hattula, Hausjärvi, Janakkala, Loppi ja  Riihimäki. Hämeenlinna koordinoi hanketta, joka kuuluu Opetus- ja Kulttuuriministeriön kaksivuotiseen Oikeus oppia -ohjelmaan.

Mitä teemme eli osakokonaisuudet

 
Vaativan erityisen tuen (Vaatu) kehittämisprosessi, 
kumppanina Valteri 
Verkostotyön kehittämisen tuki,
visio ja strategia,
kumppanina HUMAP Oy 
Joustavien oppimisen tuen käytäntöjen kokonaisuus (Joutu),
koordinaatio Hämeenlinnassa 
Taustatutkimus lasten ja nuorten oppimisen sekä siihen liittyvien tuen tarpeiden jakautumista kunnissa alueittain,
kumppanina Helsingin yliopiston kaupunki-tutkimusinstituutti 
Urbaria 

Joustavan oppimisen tuen käytäntöjen kokonaisuus

Oppimisen-ilo_2021-muotoilumatka-karttag

Joustavaan oppimisen tuen -osakokonaisuudessa jokainen pilottikoulu valitsee itselle merkityksellisen kehityskohteen. Pilottikoulut tekevät kehitystyötä muotoillen itsenäisesti niin tutussa kouluympäristössä kuin yhdessä oppien. Ajatustenvaihto, suunnittelu ja sparraaminen tapahtuu digitaalisilla työskentelyalustoilla ja kasvokkain kohdaten. Oikeus oppia -hankkeen aikana koulujen muotoiluprosesseja tuetaan monipuolisesti matkan varrella.

Tule mukaan retkelle!

Lukuvuonna 2020 – 2021 Kanta-Hämeen lapset ja nuoret, opettajat, vanhemmat, rehtorit ja oppilashuollon työntekijät ryhtyvät muotoilemaan palvelumuotoilun keinoin ratkaisuja arjen hyvinvointikysymyksiin.

 

Koulut suunnittelevat työskentelyn omalle koululleen sopivaksi. Yhdessä kehiteltyä jaetaan iloksi ja opiksi verkkosivulla, sosiaalisessa mediassa ja erilaisissa kohtaamisissa. 

hippalot_ty%25C3%2583%25C2%25B6paja2_edi