Opitaan yhdessä

1

HYVINVOINTI

Hyvinvointi koulussa on monen toisiinsa vaikuttavan asian  tulos. 

2

JÄSENYYS

Jokainen haluaa tulla arvostetuksi nähdyksi ja olla yhteisön jäsen.

3

VUOROVAIKUTUS

Vahvuuksiin ja välittämiseen perustuva vuorovaikutus lisää voimavaroja ja toiveikkuutta.

4

TYÖTAPOJA

Mikä on teidän koulunne työtapa? Virikkeitä omaan kehittämiseen.

Myönteinen

vuorovaikutus

Oppimiseen ja hyvinvointiin vaikuttavat erilaiset toisiinsa yhteydessä olevat asiat. Kun voi hyvin, oppii paremmin. Kannustava, vahvuuksiin perustuva vuorovaikutus ja koulun yleinen ilmapiiri vahvistavat hyvinvointia, ja siksi myönteisen vuorovaikutustavan kehittäminen on erittäin tärkeää. Kaikki koulussa työskentelevät ovat vastuussa hyvinvointia edistävistä työtavoista.

hippalot_työpaja4.jpg

Tärkeät ihmiset

Kouluhyvinvointi rakentuu ihmisyhteisössä. Vaikka yhteisön jäsenillä on erilaisia rooleja, he ovat kaikki arvokkaita. Iloista oppimista tukee ihmiset ja sosiaalisen kehyksen huomioonottava kehitystyö.

Hyvät työskentelyolosuhteet mahdollistavat oppimisen. Koulun omat tilat, lähiympäristö, kaupunkiympäristö ja digitaaliset yhteisöt mahdollistavat monenlaisia oppimisen ympäristöjä. Vaihtelevat ympäristöt innostavat ja virkistävät. 

hippalot19lauantai-58.jpg

Hyvät 

työskentelyolosuhteet

Tukea pulmiin

Oppimisen ja elämän pulmiin on saatavilla paljon erilaista tukea. Opettajat ja oppilashuollon työntekijät auttavat monenlaisin eri tavoin. Vaikeuksien keskellä ei kannata jäädä yksin pitkäksi aikaa. Yhteisellä työllä asiat järjestyvät. 

retki_uusi_edited.png

Tule mukaan oppimisretkellemme!

Kokeillen ja muotoillen ratkaisuja niin isoihin kuin pieniin pulmiin.

Koulut ovat tunnistaneet erilaisia ilmiöitä, joiden ratkaiseminen edellyttää eri osapuolten yhteistä työtä. Tällä hetkellä pohdimme erityisesti myönteistä vuorovaikutuskulttuuria, arjen voimavaroja ja jaksamista, lasten ja nuorten kutsumista mukaan kehittämiseen, monikulttuurisuutta sekä kiusaamista.

 

Tutkimme ilmiöitä arjessamme kartoittamalla lasten, nuorten, vanhempien ja opettajien tarpeita erilaisin työtavoin, ja ideoimme ratkaisuja yhdessä. 

Kokeilemme rohkeasti pieniä asioita, joiden uskomme edistävän hyvinvointia. Vahvistamme osaamistamme perehtymällä myös ajankohtaiseen kouluhyvinvointia käsittelevään tietoon ja muiden kehittämiskokemuksiin.